Är du i behov av hjälp i din vardag?

Är det så att du har vissa behov av hjälp i din vardag, som har att göra med det som kallas grundläggande behov? Då kan det vara bra att ansöka om att få personlig assistans. 

De grundläggande behoven är behov av hjälp med:

  • personlig hygien
  • måltider
  • att klä av och på sig
  • att kommunicera med andra
  • behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den
    funktionshindrade (9 a § LSS).

Om du har stora och/eller varaktiga funktionsnedsättningar och behöver personligt stöd så kan du få hjälp med personlig assistans. Du kan ansöka om det via Försäkringskassan, eller via din kommun. Får du via FK, så kan du anlita Ekens Assistans att hitta de som ska jobba hos dig om du vill.

Få personlig assistanst

För att bli beviljad personlig assistans, så måste du göra en ansökan hos en viss instans. Denna ansökan ska antingen göras hos kommunen där du bor eller hos Försäkringskassan. Det beror på hur många timmar per vecka du behöver ha hjälp. Är det mer än 20 timmar per vecka är det hos Försäkringskassan du ansöker, annars kommunen.

För att få koll på alla regler och krav, så kan du prata med ett assistansbolag så som Ekens Assistans om du vill. Det går även bra att kontakta Försäkringkassan eller rätt person på din kommun, så kan de berätta mer om allt detta hur det går till och vad som krävs.

25 Apr 2022