Elektriska säkerhetstips för ditt hem

Att undvika elektriska bränder i ditt hem det gör du genom att följa ett gäng med tips om elsäkerhet. Första tipset är att alltid anlita en auktoriserad elektriker i Uddevalla om du behöver göra någon form av elinstallation.

Använda rätt effekt i alla dina inventarier och apparater

Du bör kontrollera alla dina  lampor, armaturer och apparater för att säkerställa att du använder rätt effekt. Om en lampa inte är märkt med antalet watt har någon wattstyrning, använd 60-watts glödlampor eller mindre. Välj 25-watts glödlampor för omärkta takarmaturer.

Var aktsam för överbelastade uttag

Ett vanligt problem är överbelastning av eluttag. Kontrollera alla uttag för att säkerställa att de är svala vid beröringen, har skyddande frontplattor och är i rätt skick. Du bör inte använda dig av förlängningssladdar eller konverterare med flera uttag för apparater. Varma uttag ska kontrolleras av kvalificerade elektriker i Uddevalla!

Smarta pluggar kan användas för att övervaka utloppseffektbelastningar och till och med stänga av apparater om ett uttag börjar överhettas.

Håll koll på elsladdarna

Nätkablar som är skadade utgör en stor elektrisk säkerhetsrisk. Du bör regelbundet kontrollera dina olika ström- och förlängningssladdar. Om de är spruckna, reparara dem eller byt ut dem. Elektriska säkerhetsregler är inte bara för nätkablar när de används utan dee måste också förvaras säkert för att förhindra skador. Håll sladdar borta från barn och husdjur (som kan tugga på eller leka med sladdar).

Andra tips är att koppla bort apparater du inte använder samt håll uttag och elektriska apparater borta från vatten.

2 Dec 2021