Vad innebär ett dödsbo?

När en person dör, så efterlämnar han eller hon både tillgångar och skulder. Det är det som är själva dödsboet kan man säga. Det handlar om pengar, bostad, försäkringar, fordon och så vidare. Dödsboet är en juridisk person, fram tills att det blir arvsskifte då någon tar över boet. De som ska förvalta dödsboet är dödsboets delägare och de består av personer med arvsrätt. Det innebär att det kan vara en make/maka, partner, sambo eller barn. Alla personer ska tillsammans komma överens om vad som ska göras med alla tillgångar. De ska även se till att göra en dödsbostädning och en bouppteckning. Det på egen hand eller genom att ta hjälp. 

Bouppteckning och arvsskifte

Inom 3 månader efter att en person har avlidit så måste en bouppteckning upprättas. Inom 4 månader ska den lämnas till Skatteverket. Bouppteckningen är helt enkelt en förteckning eller dokkumentation över alla tillgångar och skulder i dödsboet. I bouppteckningen talar man även om vilka som är delägare i dödsboet. Det går att göra den på egen hand, eller anlita en bouppteckningsman. När det gäller dödsbostädning, så kan den göras av en städfirma som anettes allservice, eller så gör ni det på egen hand. Efter att själva bouppteckningen är klar så kan arvsskiftet göras. Då fördelas de tillgångar som finns mellan dödsbodelägarna. När det är bestämt vem som ska få vad, så skrivs en arvskifteshandling. Arvskifteshandlingen ska undertecknas av alla dödsbodelägare för att vara giltig.

29 May 2020